Tablolar arasındaki ilişkiler

İlişkisel veritabanı sistemlerinde tablolar arasında üç tür ilişki olabilir; Bire bir (1-1) ilişki, Bire çok (1-m) ilişki, Çoka-Çok (m-n) ilişki. Bu ilişki türlerinin her birine örnekler verelim.

Örneğin; Öğrenci tablosu (ogrno, adı, soyadı, derskodu) ile Ders tablosu (derskodu, ders adı, dersi veren) arasında çok-çok (m-n) ilişkisi vardır. Bunun anlamı; bir öğrenci birden fazla ders alabilir, ve tersi düşünüldüğünde bir dersi birden fazla öğrenci alabilir. Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyelim;

Her sipariş bir takip dosyası ile izlenir, her takip dosyası bir sipariş ile izlenir. (1-1 ilişki)

Her kategori birden fazla blog barındırabilir, her blog yalnızca bir kategoride bulunabilir.(1-m ilişki)

Her profesör birden fazla bölümde çalışabilir, her bölümde birden fazla profesör çalışabilir. (m-n ilişki) m-n ilişkiden yeni bir tablo doğar bu yeni tabloda da ekstra kolon olarak ilgili bölümde göreve başlama ve bitiş tarihleri eklenmiştir.

Barbaros Öztürk-197017027
SÜ – İnternet ve Ağ Teknolojileri

Gülay Ekren

Sinop Üniversitesi İnternet Kulübü

Bir cevap yazın