İşletmeler için Yapay Zeka

İşletmeler için Yapay Zeka

En yalın ifade ile yapay zekâ destekli sistemler, bir takım görevleri yerine getirmek için insan beynini taklit eden ve edindiği bilgilere göre kendisini eğitebilen sistemler anlamına gelir. Yapay zekâ pek çok farklı biçimde kendini gösterebilir. Örneğin; konuşma robotları (chat bots), alıcının sorunlarını daha hızlı bir şekilde anlamak ve işe yarar cevaplar vermek için yapay zekâ teknolojilerinden yararlanırlar. Öneri motorları, kullanıcıların izledikleri dizilere filmlere göre otomatik öneriler sunabilir.

Yapay zekâ güçlendirilmiş düşünce ve veri analiz yeteneği ve süreci ile ilgilidir. Yapay zekâ denildiği zaman zihinlerde dünyayı ele geçiren çok işlevsel, insansı robotlar canlansa da yapay zekâ insanların yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır. İnsan yeteneklerini ve bilgilerini önemli düzeyde geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle oldukça değerli bir ticari varlıktır.

Günümüzde yapay zekâ alıcılarla çevrimiçi görüşmek veya oyun oynamak gibi insan yeteneği gerektiren karmaşık görevleri gerçekleştiren uygulama yazılımlarının tamamını kapsayan bir teknoloji haline geldi. Bu terim, genelde makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi alt dallara ayrılmaktadır. Ancak bunlar birbirinden tamamen farklı kavramlar değildir. Örneğin makine öğreniminde, kullanılan verilere göre öğrenen performansını devamlı güncelleyen sistemlerin oluşturulmasına yönelir. Ancak tüm makine öğrenimi çözümlerinin yapay zekâ olduğu anlamı çıkarılmamalıdır.

Şimdilerde birçok firma, yapay zekâ teknolojileri ve bu teknolojilerin sunduğu avantajlardan faydalanmak için veri bilimi konusunda uzmanlaşmış insanlara önemli yatırımlar yapıyorlar. Veri bilimi, verilerden değer yaratmak üzere bilimsel yöntemlerden yararlanan disiplinler arası bir alandır. Birden fazla kaynaktan toplanan verileri kontrol etmek için istatistik ve bilgisayar bilimi gibi alanların sağladığı becerileri ticari bilgilerle bir araya getirmektedir.

Yapay zekânın değerini kanıtlayan pek çok başarı hikâyesi var!

Geleneksel iş süreçlerine ve iş uygulamalarına makine öğrenimi ve bilişsel etkileşimleri içeren düzenlemeler yapan firmaların, büyük oranda kullanıcı deneyimini ve üretkenliği artırdığı görülmüştür. Ancak bu aşamada bazı sorunlar söz konusu olabiliyor. Bazı büyük ölçekli firmalar yapay zekâyı yararlı anlamada kullanmayı başardı. Bu başarıda bulut bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisi azımsanmayacak orandadır. Diğer yandan yapay zekâ çok talep edilen ancak bulunması zor olan düzeyde uzmanlık gerektirmektedir. Yapay zekânın firmalara hangi düzeyde ve hangi aşamada dâhil edileceğinin bilinmesi yaşanan zorlukların en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

Ticari bir firma iseniz yapay zekâ dönüşümünden vazgeçmemelisiniz. Her firma, rekabeti sürdürmek için eninde sonunda yapay zekâyı benimseyecektir ve bir yapay zekâ ekosistemin içine dâhil olacaktır. Önümüzdeki on beş yılda yapay zekâ uygulamalarını belirli düzeyde gerçekleştiremeyen firmalar rekabette geride kalacaklar. Günümüzde pek çok firma yapay zeka özelliklerini iş uygulamalarına en yüksek seviyeye entegre edebilecek yeteneğe ve uzmanlığa sahip değildir.

Bir işletme olarak yapay zekâ dönüşüm yolculuğunuzda zirveye ulaşmak için gereken doğru teknolojilere erişme ve doğru uygulamalar geliştirme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa köklü bir sektör deneyimine ve kapsamlı bir yapay zekâ portföyüne sahip bir iş ortağı aramalısınız.

Harvard Business Review’den yapay zekâ konusunda öneriler:

Yapay zekâyı, gelirler ve kazançlar üzerinde, en büyük ve en hızlı etkiye sahip etkinliklere uygulayın.

Yapay zekâda uzmanlaşmış çalışanlar istihdam edin, bu sayede üretkenliğiniz artar.

Yapay zekâ uygulamanızı ön (frontend) ofis yerine arka (backend) ofisten başlatın faydasını göreceksiniz.

Yazar: Mert Akdeniz, Ayancık Meslek Yüksekokulu, İnternet ve Ağ Teknolojileri Programı, 1. sınıf öğrencisi

İnternet Kulübü

Sinop Üniversitesi İnternet Kulübü

Bir cevap yazın